Handelsbetingelser

ALMINDELIGE VILKÅR – PRIVATKUNDER

 1. Parter

1.1              Denne aftale om køb af alarmudstyr og alarmservice gælder mellem dig som privatkunde (herefter ”dig”, ”du”, ”din”) og Danbes IVS, Smedeholm 21, 2730 Herlev, CVR-nr.: 39821915 (herefter ”Danbes”, ”vi”, ”vores”, ”os”).

1.2              Hvis du også indgår en aftale om finansiering af dit køb af alarmudstyr med et finansieringsinstitut, er låneaftalen indgået direkte mellem dig og det pågældende finansieringsinstitut, men formidlet af os som et oprindeligt trepartsforhold.

 1. Definitioner

2.1              Ved alarmudstyr forstås det materiel, herunder men ikke begrænset til alarmer, sirener, sensorer, overvågning, energimålere etc., der leveres til dig af os og som fremgår af din ordrebekræftelse.

2.2              Ved alarmservice forstås udryknings- og vagttjeneste.

3.                 Køb af alarmudstyr
jf. afsnit 7.
3.1              Køb af vores alarmudstyr er betinget af, at alarmudstyret opsættes og installeres af os eller en af vores samarbejdspartnere,jf. afsnit 7 .

3.2              Du finder en udførlig beskrivelse af vores alarmudstyrspakker her .

3.3              Vores alarmudstyr er enten helt nyt eller har været installeret maksimalt 3 uger hos en anden kunde. Har udstyret været installeret mere end 3 uger hos en anden kunde, sælger vi det til en reduceret pris som brugt.

3.4              Vores alarmudstyrspakker bliver kun solgt til opsætning i andelsboliger, ejerlejligheder og ejerboliger i øvrigt. Bemærk:Vi leverer kun til ikke bro-faste øer mod et tillæg. Se mere her.

3.5              Du afgør selv, hvor mange alarmudstyrspakker, du har behov for til at sikre din bolig behørigt, medmindre du har modtaget rådgivning fra os om antallet af pakker.

3.6              Vær opmærksom på, at brugen af vores alarmudstyr kræver fjernstyring via din telefon/tablet, jf. afsnit 10 om fjernstyring, som du finder her.

3.7              Vær opmærksom på, at vores montør giver dig en udførlig instruktion i hvordan du skal bruge dit nye alarmudstyr. Du finder også en udførlig instruktion i vores brugermanual, som du finder her. Vi yder ikke brugersupport på telefon og e-mail, så det er vigtigt, at du ved leveringen gør dig bekendt med, hvordan alarmudstyret virker.

4.                 Levering

4.1              Levering sker altid ved, at vi eller vores samarbejdspartner på det aftalte tidspunkt, sætter alarmudstyr op. Levering er endelig sket, når alarmudstyret er sat op og virker (har forbindelse til alarmcentralen) og du har modtaget instruktion i at betjene udstyret.

4.2              Forud for levering er du forpligtet til at sikre dig, at alarmudstyr kan og må installeres på installationsadressen. Det er en forudsætning at opsætning og installation kan foregå uden hindringer,jf. afsnit 7 om opsætning og installation.

5.                 Pris

5.1              Priserne på vores Alarmudstyr og vores Alarmservice finder du her.

5.2              Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.

5.3              Hvis du ikke ønsker at betale kontant, har du mulighed for at ansøge om et lån hos  vores samarbejdspartnere, .jf. afsnit 12.

 • Udbetalingen af lånet sker direkte til os. Hvis du fortryder dit køb eller din finansiering og lånet er udbetalt, så tilbagebetaler vi lånet til finansieringsinstituttet.

5.4              Bemærk:  Følgende indgår IKKE i vores priser:

 • Internetforbindelse, kabler mv. til brug for opsætning og installation af alarmudstyr.
 • Flytning og nedtagning af alarmudstyr, herunder udgifter til udbedring af huller i vægge mv.
 • Skilte udover dem, som medfølger ved levering.
 • Alarmudrykninger (ved udrykning til indbrud er de første 3 dog gratis).
 • Eventuelle omkostninger, afgifter, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, teleselskab, internetudbydere, beredskabsvæsen eller offentlig myndighed.
 • Udbedring af skader, herunder afdækning med plader fx ved et konstateret indbrud.

6.                 Fortrydelsesret

6.1              Du har ret til at træde tilbage fra dit køb uden begrundelse inden for 14 dage fra det tidspunkt hvor alarmudstyret er leveret, jf. pkt. 4.1.

6.2              Vær opmærksom på, at udnyttelses af fortrydelsesretten vil udløse en regning på kr. 500 til nedtagning af alarmudstyret, hvis du først fortryder dit køb efter vi har installeret dit alarmudstyr.

6.3              For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os om din beslutning om at fortryde denne Aftale i en utvetydig erklæring. Du kan benytte standardfortrydelsesformularen i bilag 1, men det er ikke obligatorisk at benytte standardfortrydelsesformularen.

6.4              Udnytter du fortrydelsesretten, refunderer vi købesummen uden unødig forsinkelse, jf. pkt. 13, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har afhentet alarmudstyr hos dig.

 • Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

7.                 Opsætning og installation af alarmudstyr

7.1              Alarmudstyr opsættes og installeres på din installationsadresse/bolig i Danmark, som skal være ejet af dig, jf. pkt. 3.3 (herefter ”Adresse”).

7.2              Opsætning og installation sker efter nærmere aftale med dig og inden for vores normale åbningstid, som fremgår af Danbes hjemmeside: www.Danbes.dk(herefter ”Hjemmesiden”).

 • Vær opmærksom på, at hvis vi eller en af vores samarbejdspartnere kører forgæves, på trods af en aftale med dig om opsætning og installation, så koster det dig et servicegebyr på DKK 500.
 1. Flytning og nedtagning af alarmudstyr

8.1              Hvis du selv nedtager eller flytter alarmudstyr, sker dette for din egen regning og risiko.

8.2              Du  kan efter aftale med Danbes og mod betaling få flyttet og/eller nedtaget alarmudstyr.

9.                 Vedligeholdelse mv.

9.1              Du skal håndtere alarmudstyr i overensstemmelse med de udleverede manualer og vejledninger, som du finder her.

 • Vi er ikke ansvarlig for alarmudstyrs manglende funktionsdygtighed som følge af, at du ikke har udskiftet batterier.

10.              Fjernstyring af alarmudstyr

10.1            Fjernstyring sker via Danbes APP (herefter ”APP”) som installeres på telefon/tablet.

10.2            APP’en udbydes ”as is” og med den beskrevne standardfunktionalitet uden yderligere garantier af nogen art. Din betjening via mobile enheder sker på eget ansvar og risiko og må alene anvendes til det af Danbes forudsatte formål.

10.3            For at kunne anvende APP’en skal du oprette en brugerkonto på vores hjemmeside eller i appen, med angivelse af dine kontaktinformationer samt et stærkt kodeord.

 • Kodeordet er personligt og det må du ikke overdrage til andre. Kodeordet bør ændres regelmæssigt.

10.4            Du er ansvarlig for at den telefon/tablet som APP’en er installeret på, er behørigt sikret mod at andre kan få adgang til din telefon/tablet. Vi anbefaler at du har mindst 8 cifferet adgangskode på din telefon/tablet.

10.5            Du er ansvarlig for enhver brug af APP’en, uanset hvem der bruger den. Det gælder dog ikke brug, som skyldes at nogen har hacket APP’en selv om du havde sikret din telefon/tablet behørigt.

11.              Reklamationsret

11.1            Købelovens regler finder anvendelse i forhold til dit køb af alarmudstyr, herunder reglen om mangler og om 2 års reklamationsret.

11.2            Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående alarmudstyr købt af os, foretager vi ét af følgende punkter, dog under hensyntagen til den til en enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning:

 • Bytter alarmudstyr,
 • Får alarmudstyr repareret,
 • Tilbagebetaler købesummen.
  • Ønsker du at reklamere, skal du sende reklamationen skriftligt per e-mail til kundeservice@danbes.dk. I e-mailen skal der være en fyldestgørende beskrivelse af reklamationen. Vedhæftet mailen skal der være en udskrift af ordrebekræftelsen samt et eller flere billeder som dokumentation for reklamationen.
  • Reklamation skal ske i henhold til reglerne herom i købeloven. Reklamationen skal således ske inden for rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest to år efter købsdatoen, medmindre andet fremgår af loven.
   • Hvis alarmudstyr ikke lider af en mangel, som vi hæfter for, betaler du for vores kørsel til din Adresse. Du kan finde vores kørselsgebyrer her.

12.              Finansiering

12.1            Hvis du har valgt at få dit køb finansieret hos en af vores samarbejdspartnere, og at du senere fortryder dit køb, er vi berettiget og forpligtet til, med frigørende virkning for os, at betale din købesum tilbage til finansieringsinstituttet.

 • Vær opmærksom på, at du ved fortrydelse af dit køb kan komme til at hæfte for nogle finansieringsomkostninger, som tilbagebetalingen af købesummen ikke dækker.
 • Du kan se de finansieringsmuligheder vi tilbyder Du kan også se repræsentative finansieringseksempler her.
 • Hvis du vælger at finansiere dit køb af alarmudstyr, accepterer du at vi videregiver følgende oplysninger til finansieringsinstituttet:
 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, lånebeløb og lånetype.

12.5            Du kan kun låne det præcise beløb, som din købesum for alarmudstyret udgør. Du kan fx ikke låne til ekstra ydelser eller til ting, Du skal selv anskaffe fx internetforbindelse, kabler mv.

 • Du har 14 dages fortrydelsesret på finansieringen fra tidspunktet for finansieringsaftalens indgåelse.
 • Vær opmærksom på, at hvis du fortryder finansieringen, skal du også fortryde købet af alarmudstyr. Det gælder dog ikke hvis du vælger selv at betale for købet af dit alarmudstyr.
 • Hvis du fortryder købet af dit alarmudstyr, fortryder du samtidigt også din finansiering.
 1. Personoplysninger
  • Personoplysninger, vi indsamler
   • Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig i en række situationer. Indsamlingen og behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftaler med dig samt overholde de retlige forpligtelser, vi er underlagt.
   • De indsamlede personoplysninger får vi enten direkte af dig og omfatter:
  • Identitets- og kontaktoplysninger på dig og på de personer, som du har listet som kontaktpersoner; for- og efternavn. Adresse- e-mailadresse, telefonnummer.
  • Alarmregistreringer, herunder billeder og registreringer i alarmen hvis alarmen udløses.
  • Dine betalingsoplysninger.
   • Brug af dine personoplysninger
    • Når du kontakter os via Hjemmesiden med et ønske om at blive ringet op, bruger vi dine personoplysninger til at komme i kontakt med dig, herunder at kunne give dig et tilbud på vores alarmudstyr og alarmservice.
    • Når du har indgået en aftale om køb af alarmudstyr og alarmservice bruger vi dine personoplysninger til at kunne opsætte og installere aftalt alarmudstyr til dig, herunder at kunne tilbyde dig alarmservice.
    • Vi bruger dine listede kontaktpersoners personoplysninger i de tilfælde, hvor dit alarmsignal aktiveres og det ikke er muligt at komme i kontakt med dig. Du har selv ansvaret for at informere dine listede kontaktpersoner om, at vi kan bruge deres personoplysninger og kontakte dem i en sådan situation. Vi anbefaler dig at udlevere denne datapolitik til de listede kontaktpersoner.
    • Vi kan med dit forudgående samtykke bruge dine personoplysninger til at sende dig nyhedsbreve, som informerer dig om vores alarmudstyr, alarmservice mv. Du kan til en enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet – enten via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at skrive til os på kundeservice@danbes.dk.
   • Deling af dine personoplysninger
    • Vi videregiver dine kontaktinformationer til vagtcentralen samt til vores samarbejdspartnere, som hjælper os med at opfylde kontrakten med dig. Det kan eksempelvis være en cloudleverandør, som opbevarer dine personoplysninger fra APP’en og samarbejdspartnere der opsætter og installerer vores alarmudstyr. Vi kan desuden eventuelt videregive dine personoplysninger til et finansieringsinstitut, jf. ovenfor.
    • Dine personoplysninger vil aldrig blive videregivet til modtagere uden for EU.
   • Sikkerhed og beskyttelse
    • Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
    • Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.
   • Sletning af dine personoplysninger
    • Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til formålene beskrevet i pkt. 13.2, eller til opfyldelse af lovkrav.
    • De fleste personoplysninger slettes senest 5 år efter afslutningen af det regnskabsår hvor din seneste transaktion er foretaget, medmindre vi er forpligtede til en længere opbevaring til opfyldelse af lovkrav. Oplysninger indhentet fra Hjemmesiden og fra andre til at afgive dig et tilbud samt oplysninger indhentet fra andre, slettes dog efter 1 år.

13.6            Dine rettigheder

 • Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i dine personoplysninger, bedes du kontakte os på kundeservice@danbes.dk.
 • Du kan til en enhver tid bede om at få din personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.
 • Du kan til en enhver tid få overført dine personoplysninger til en tredjepart eller modtage en kopi af dine personoplysninger. Ønsker du at få overført eller modtage en kopi af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på kundeservice@danbes.dk.
 • Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

14.              Ansvar og ansvarsbegrænsning

14.1            Med de begrænsninger der er fastsat i denne Aftale, er parterne erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.

 • Danbes kan alene gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der direkte kan henføres til vores alarmudstyr og alarmservice. Vi kan således ikke gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der skyldes ydelser leveret af tredjemand, bortset fra vores samarbejdspartnere som vi hæfter for.
 • Danbes pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til DKK 100.000.Begrænsningen gælder ikke hvis vi har forårsaget dit tab forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
 • Danbes er ikke ansvarlig for tab som følge af misbrug, hacking, nedbrud eller anden skade relateret til din brug af vores App. Du har selv ansvaret for, at de enheder (telefon/tablet) du har APP’en installeret på, er behørigt sikret.
 • Danbes er ikke ansvarlig i tilfælde, hvor du ikke rettidigt har udskiftet batterierne i alarmudstyr eller rengjort omkring sensorer mv.
 • Danbes er ikke ansvarlig for defekter og skader opstået pga. dine forhold, fejlmontering, misligholdelse mv. i forbindelse med flytning og nedtagning af alarmudstyr.

15.              Kontakt og support

15.1            Du kan altid få fat i vores kundeservice på kundeservice@danbes.dkog telefon: +45 29 86 85 87.

16.              Klage

16.1            Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du finder mere information om center for Klageløsning her: https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/forbrugerklagesystemet/

Luk menu

Få et gratis tilbud på vores alarmsystem!